+Θεοτοκία ἀπολυτικὰ ψαλλόμενα ἐν ὅλῷ ένιαύτῳ
+Michel Psellos. Iambes sur les vertus et les vices
+Fragment d'une traduction en grec de la vie des Pères
+S. Basile. De exhortatione monastica
+Le même. Epistola prima de vita in solitudine degenda
+S. Maxime. Capita theologica centum
+Le même. Exposition abrégée de la foi chrétienne
+Sur la Trinité, tableau
+interrogationes theologicae
+Extraits du Novus Paradisus
+Autres extraits des vies des Pères
+Dialogue entre S. Basile et S. Grégoire de Nazianze
+SS. Epiphanii et Dionysii Alexandrini sententia de Paradiso
+Extraits de divers auteurs, dont Théodoret, Nemesius, etc.
+Nicéphore, moine. De custodia cordis
+Imprimé. Διδασκαληὰ χριστιανικῆ ὑπὸ τον Ιάκωϐον Λεδὲσμαν... In Venetia, Pinelli, 1609, vo
+Imprimé. Οκτωηκὸς. Ενετίησιν, ωισ, 8o