+Sien toueï sou piao chang, I, 167 fol
+Sien toueï sou piao hia, 180 fol
+Pao sien toueï sou piao chang, I, 132 fol
+Pao sien toueï sou piao hia, I, 138 fol